АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

тел. +38(044)364-04-55

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси АТ «Банк «Національні інвестиції»

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1045 від 21.06.2016р. затверджено ліквідаційну масу АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» станом на 01 березня 2016 року, зі змінами станом на 01.10.2018 року (затверджено рішенням виконавчої дирекції ФГВФО № 3089 від 15.11.2018р):

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 2 200 559 679,78 грн.;
  • Оціночна вартість – 499 669 496,94 грн.

Після затвердження акту за результатами інвентаризації та формування ліквідаційної маси, за результатами претензійно-позовної роботи Банком були відновлені на балансі активи, а саме: кредитна заборгованість юридичних та фізичних осіб, відновлена у відповідності до рішень судів, що набрали законної сили, в частині застосування наслідків нікчемних договорів з відчуження активів Банку, вчинених (укладених) Банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку (Протокол МКУА № 158 від 22.03.19р.).

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГУ ТА ОЦІНКИ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 506/18 від 15.06.2018 р, виданий Фондом державного майна України).

У зв’язку з оприбуткуванням на баланс Банку майна за результатами претензійно-позовної роботи та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01 березня 2016 року, з урахуванням змін внесених станом на 01.05.2019 року (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №1450 від 06.06.2019р.).

Складові ліквідаційної маси: станом на 01 березня 2016 року, з урахуванням змін внесених станом на 01.05.2019 року:

Група активів (ліквідаційної маси) Балансова вартість активів станом на 01.03 2016р., з урахуванням змін на 01.05.2019р., грн. Ринкова вартість активів станом на 01.03 2016р. з урахуванням змін на 01.05.2019р., грн.
1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 1 691 267,47 1 692 875,63
2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети 0,00 0,00
3 Кошти в інших банках 240 098,10 240 098,10
4 Кредити, надані юридичним особам 3 664 089 869,74 894 984 682,29
5 Кредити, надані фізичним особам 788 718 187,85 179 872 471,00
6 Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права 177 409 134,91 5 569 382,00
7 Дебіторська заборгованість 7 740 883,65 7 454 403,66
8 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу 23 573 062,32 21 239 237,26
9 Списана за рахунок резервів заборгованість за кредитами (розділ 96) 51 594 380,63 8 099 549,00
10 Інші цінності (розділ 98) 6 191,00 6 596,00
Всього активів 4 715 063 075,67 1 119 159 294,94