АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

тел. +38(044)364-04-55

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси АТ «Банк «Національні інвестиції»

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №1045 від 21.06.2016р. затверджено ліквідаційну масу АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» станом на 01.03.2016 року:

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 2 200 200 679,78 грн.;
  • Оціночна вартість – 480 498 491,94 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді майнових права/право власності на нерухоме майно, що виникне в майбутньому на житловий будинок, що розташований на земельній ділянці та дебіторська заборгованість, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», складеного Приватним підприємством «ТА-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 268/18 від 26.03.2018р.)

У зв’язку з виявленням майна,що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.03.2016р. з урахуванням змін на 01.10.2018р. (щодо майнових прав/право власності на нерухоме майно, що виникне в майбутньому та дебіторської заборгованості) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №3089 від 15.11.2018р.)

Складові ліквідаційної маси: станом на 01.03.2016р. з урахуванням змін на 01.10.2018р. (щодо майнових прав/право власності на нерухоме майно, що виникне в майбутньому та дебіторської заборгованості):

Група активів (ліквідаційної маси) Балансова вартість активів станом на 01.03 2016р., з урахуванням змін на 01.10.2018р., грн. Ринкова вартість активів станом на 01.03 2016р. з урахуванням змін на 01.10.2018р. (грн.)
1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 1 691 267,47 1 692 875,63
2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети 0,00 0,00
3 Кошти в інших банках 240 098,10 240 098,10
4 Кредити, надані юридичним особам 1 905 237 833,97 431 961 370,29
5 Кредити, надані фізичним особам 53 066 827,73 23 405 985,00
6 Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права 177 409 134,91 5 569 382,00
7 Дебіторська заборгованість 7 740 883,65 7 454 403,66
8 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу 23 573 062,32 21 239 237,26
9 Списана за рахунок резервів заборгованість за кредитами (розділ 96) 51 594 380,63 8 099 549,00
10 Інші цінності (розділ 98) 6 191,00 6 596,00
Всього активів 2 220 559 679,78 499 669 496,94