АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

тел. +38(044)364-04-55

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси АТ «Банк «Національні інвестиції»

Проведено інвентаризацію майна банку станом на «03» грудня 2015року. За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на «01» березня 2016 року, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення № 405 від «24» березня 2016 року).

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду «12» лютого 2016 року.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1045 від «21» червня 2016 року затверджено ліквідаційну масу АТ «Банк «Національні інвестиції» станом на «01» березня 2016року:

  • Балансова вартість (без врахування резервів, з урахування позабалансових активів та без урахування поточних активів) –
    2 200 200 679,78 грн.;
  • Ринкова вартість 480 498 491,94 грн.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про оцінку майна Банку, які складено:

  • ТОВ «Кредитне брокерське Агенство» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 312/15 від 10 квітня 2015р);
  • ТОВ «ОФ «ДЕ ВІЗУ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 747/15 від 18.09.2015р.);
  • ТОВ «Міжнародна юридична компанія «СОЛОМОН-ГРУП» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 16286/14 від 14.04.2014 р.);
  • ТОВ «Бізнес АССІСТ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 15403/13 від 22 жовтня 2013 р.).

Складові ліквідаційної маси:

Група активів Балансова вартість без резервів (грн.) Ринкова вартість (грн.)
1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 1 691 267,47 1 692 875,63
2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети 0,00 0,00
3 Кошти в інших банках 240 098,10 240 098,10
4 Кредити, надані юридичним особам 1 905 237 833,97 431 961 370,29
5 Кредити, надані фізичним особам 53 066 827,73 23 405 985,00
6 Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права 177 409 134,91 5 569 382,00
7 Дебіторська заборгованість 7 581 883,65 7 329 206,66
8 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу 3 373 062,32 2 193 429,26
Всього балансових активів 2 148 600 108,15 472 392 346,94
1 Списана за рахунок резервів заборгованість за кредитами (розділ 96) 51 594 380,63 8 099 549,00
2 Інші цінності (розділ 98) 6 191,00 6 596,00
Всього позабалансових активів 51 600 571,63 8 106 145,00
Всього активів 2 200 200 679,78 480 498 491,94